Menu
خانه » آینه راهنما دار مشکی تندر90
آینه راهنما دار مشکی - تندر90
آینه راهنمادار تندر90 با برند فارو میباشد و شامل یک جفت اینه سمت چپ و سمت راست میباشد .علاوه بر زیبایی ارز لحاظ ایمنی نیز بسیار حائز اهمیت میباشد و دید بهتری یرای خودرو در نقاط تاریک برای رانندگان مقابل ایجاد میکند.
ال90
ال90