۱۶۶ بازدید
0دیدگاه

محاسبه فضاهای پارکینگ، تشخیص خطرات، ترمز کردن در شرایط اضطراری – هنگامی که به ایمنی می رسد، Captur شما پوشش داده شده است. پس بشین، آروم باش و از سواری لذت ببر.

✔ کیسه هوا و جلو

✔ شروع به کمک هیل

✔ پارکینگ رایگان دست

✔ هشدار نقطه کور

✔ کمک اضطراری ترمز

✔ چراغ جلو چراغ با عملکرد چرخش

 

کپچر- رنو کپچر
شما اینجا هستید: