۱,۰۱۴ بازدید
0دیدگاه

بریده شدن میل پلوس خودرو

✅ معمولا میل پلوس به ۳علت بریده می شود.
1⃣ بار بیش از حد روی اتومبیل

2⃣ فشار زیاد روی اتومبیل به خصوص زمانی که ور گودالی گیر کرده باشد.

3⃣ سومین عامل را نیز می توان به یک فرایند فیزیکی که مربوط به طول عمر قطعات متناسب با کار کرد انها می باشد مربوط کرد و ان نیز خستگی نامیده می شود که یک فرایند مقاومت مصالحی می باشد.

㊗️ علت کم اهمیت تری نیز وجود دارد و ان نیز استفاده سازندگان از الیاژهای ضعیف می باشد که این عامل بسیار به ندرت اتفاق می افتد

شما اینجا هستید: