توری زیر برف پاکن خودروی ساندرو همانطور که در عکس نمایان است یکی از کمبودهای این خودرو به شمار می رود.
در صورت نبود این قطعه سینی زیر برف پاکن خودرو محلی برای انباشته شدن شاخ و برگ درختان می شود علاوه بر این جای خالی این قطعه در خودروی شما کاملا حس می شود.
داستر
داستر
شما اینجا هستید: