هنگام آتش سوزی خودرو در اولین فرصت درب باک بنزین را بازکنید.
باز کردن درب باک بنزین از بالا رفتن فشار داخل باک جلوگیری کرده و مانع از انفجار خودرو می شود.
و سپس اقدامات لازم برای خاموش کردن خودرو را انجام دهید.

تندر90

تندر90

شما اینجا هستید: