آنتن کوسه ای تالیسمان -سفید مدل T1 ،

که توسط چسب دو طرفه بسیار قوی بروی سقف رنو تالیسمان نصب میشود و نمای زیبایی به خودرو میبخشد.

 

رنو تالیسمان

رنو تالیسمان

شما اینجا هستید: