رزوناتور وظیفه جدا سازی رطوبت احتمالی موجود در هوای محیط را بر عهده دارد.

چرا که در غیر اینصورت هوا کیفیت لازم برای مخلوط شدن با بنزین و نهایتا احتراق را نخواهد داشت.

دقیقا از زمانی که شما استارت می زنید عمل احتراق در موتور خودرو صورت می پذیرد.

ساندرو
شما اینجا هستید: