۹۲ بازدید
0دیدگاه

درب موتور تالیسمان وظیفه محافظت از قسمت های داخلی موتور خودرو دارد

این محافظ از ورود برف و باران و همچنین از تابش نور مستقیم خورشید به موتور

خودرو جلوگیری می کند و بر عمر مفید قطعات موتوری خودرو می افزاید.

رنوتالیسمان

رنوتالیسمان

شما اینجا هستید: