۴۴۸ بازدید
0دیدگاه

گیربکس یا در عمل سیستم انتقال قدرت به موتور، مکانیزم خاصی دارد که به وسیله آن میزان معینی از دور موتور با استفاده از چرخ دنده های مختلف و سرعت های متفاوت، به تمامی چرخ های وسیله نقلیه منتقل می شود. نتیجه این عمل قابلیت کنترل نیرو و سرعت وسیله خواهد بود. و همچنین درپوش گیربکس یکی از قطعات موجود در گیربکس می باشد.

تندر90
تندر90
شما اینجا هستید: