۸۷ بازدید
0دیدگاه

گیربکس یا در عمل سیستم انتقال قدرت به موتور، مکانیزم خاصی دارد که به وسیله آن میزان معینی از دور موتور با استفاده از چرخ دنده های مختلف و سرعت های متفاوت، به تمامی چرخ های وسیله نقلیه منتقل می شود. نتیجه این عمل قابلیت کنترل نیرو و سرعت وسیله خواهد بود. و همچنین درپوش گیربکس یکی از قطعات موجود در گیربکس می باشد.

ساندرو
ساندرو
شما اینجا هستید: