دسته موتور خودرو وظیفه مهمی در تحمل وزن موتور و تحمل میزان سنگینی گیربکس خودرو دارد

حفظ تعادل خودرو و بهتر عمل کردن خودرو در شرایط و فشار سنگین از وظایف دسته موتور می باشد.

رنو تالیسمان

رنو تالیسمان

شما اینجا هستید: