Menu
خانه » خرید دسته موتور پایین تالیسمان
دسته موتور پایین تالیسمان

دسته موتور خودرو وظیفه مهمی در تحمل وزن موتور و تحمل میزان سنگینی گیربکس خودرو دارد

حفظ تعادل خودرو و بهتر عمل کردن خودرو در شرایط و فشار سنگین از وظایف دسته موتور می باشد.

رنو تالیسمان
رنو تالیسمان