۳۱۵ بازدید
0دیدگاه

برای استحکام  و مقاومت بیش تر و ثابت نگه داشتن سپر خودرو از قطعه ای به نام دیاق استفاده می شود.

این قطعه نقش موثری در استحکام و تنظیم کردن سپر خودرو دارد

دیاق سپر به هنگام برخورد خودروها در مکان های شلوغ از صدمات و آسیب های تصادف می کاهد

همچنین وجود دیاق سپر از آسیب به خودرو در شرایط مختلف که باعث آسیب به سپر می شود محافظت می کند.

رنو تالیسمان

رنو تالیسمان

شما اینجا هستید: