دیاق پشت سپر جلو کولیوس برای استحکام بیشتر و ثابت قرار گرفتن سپر خودرو

به کار می رود دیاق سپر وظیفه تنظیم و پایداری سپر را بر عهده دارد.

کولیوس

کولیوس

شما اینجا هستید:

خبرنامه ایمیلی

با عضویت در خبرنامه رنو پخش کد تخفیف 10 هزار تومانی هدیه بگیرید