Menu
خانه » خرید دیسک ترمز چرخ جلو ال 90
دیسک ترمز چرخ جلو ال 90

خرید دیسک ترمز چرخ جلو ال 90

دیسک ترمز یکی از قطعات مهم خودرو در سیستم چرخ و متعلقات آن است که نقش مهمی در امنیت خودرو در هنگام ترمزگیری دارد. این قطعه حیاتی که همراه با چرخ ها در حال گردش است، اگر از حرکت باز ایستد، متعاقبا چرخ ها نیز از حرکت ایستاده و خودرو متوقف می شود.

 

رنو ال 90
رنو ال 90