۸۶۳ بازدید
0دیدگاه

خرید دیسک ترمز چرخ جلو ال 90

دیسک ترمز یکی از قطعات مهم خودرو در سیستم چرخ و متعلقات آن است که نقش مهمی در امنیت خودرو در هنگام ترمزگیری دارد. این قطعه حیاتی که همراه با چرخ ها در حال گردش است، اگر از حرکت باز ایستد، متعاقبا چرخ ها نیز از حرکت ایستاده و خودرو متوقف می شود.

 

رنو ال 90

رنو ال 90

شما اینجا هستید: