۳۹۶ بازدید
0دیدگاه

ریل سوخت یا در حقیقت کانال سوخت در فضای داخلی مانیفولد (منیفولد) هوا در سر سیلندر قرار می گیرد و قطعاتی مانند انژکتورها و در بعضی از مدل ها رگلاتور نیز به ریل سوخت متصل می باشد.

در صورت نشتی از ریل سوخت هرگز به پیچ های نگه دارنده لوله ورودی و برگشت سوخت را سفت و یا باز و بسته نکنید؛ بلکه در صورت نگه داشتن هر گونه عیب آن را تعویض کنید، در غیر این صورت دچار آتش سوزی می گردد.

ساندرو
ساندرو
شما اینجا هستید: