سر دنده یا شیفتر رنو کولیوسNEW اورجینال می باشد.

این شیفتر در قسمت داخلی خود دارای خاری بسیار حساس می باشد که در صورت استفاده غیر صحیح می شکند.

رنوتالیسمان

شما اینجا هستید: