۵۶۵ بازدید
0دیدگاه

سوپاپ هوا ال 90

سوپاپ هوا یا سوخت: این سوپاپ (دریچه)، هوا و سوخت را به داخل محفظه احتراق وارد می کند و نسبت به سوپاپ دود در دمایی پایین تر کار می کند.

رنو ال 90

رنو ال 90

 

شما اینجا هستید: