۳۸۴ بازدید
0دیدگاه

سپر عقب قسمتی از بدنه خودرو می باشد علت اصلی طراحی این قسمت خودرو

ایجاد مقاومت و امنیت در برابر ضربه به خودرو می باشد سپر خودرو به

هنگام تصادفات خسارت ها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

کولیوس

کولیوس

شما اینجا هستید: