۶۶۸ بازدید
0دیدگاه

سگدست در واقع لولایی برای چرخیدن چرخ روی محور فرمون است که محورش سیبک یا تو ماشینای قدیمی با اکسل غیر مستقل ( مثل کامیون ها و یا شاسی بلند ها ) روی میل سگدست می چرخرد. همچنین وظیفه ی نگهداری چرخ را نیز برعهده دارد.

ال 90
رنو ال 90
شما اینجا هستید: