میل سوپاپ خروجی دود به علت تماس مداوم با احتراق یا گازهای داغ ناشی از احتراق، دمای بالاتری دارد. و البته از لحاظ اندازه هم نسب به سوپاپ ورودی هوا کوچکتر است.

 

ساندرو

ساندرو

شما اینجا هستید: