ریشه کلمه سوپاپ فرانسوی است و در اصطلاح به معنای دریچه می باشد . در فرهنگ معین سوپاپ چنین تعریف شده‌است : « پولکی که روی دهانه دریچه‌های سر سیلندر قرار گرفته و دریچه ها را سد می‌کند . »
یک سوپاپ ورودی هوا خوب باید بتواند حرارت زیاد را تحمل کند و هادی خوبی برای انتقال حرارت خود به بدنه سرسیلندر باشد . در برخی از سوپاپ ها ساق سوپاپ را توخالی ساخته و داخل آن را با سدیم پر می نمایند تا برای انتقال گرما به محل هایی که برای خنک کاری انتخاب گردیده اند ، مناسب باشند، حرارت زیاد نباید باعث سوختگی و ایجاد خوردگی در سوپاپ گردد و باید در مقابل ضربات و سائیدگی مقاومت نماید.

 

ساندرو

ساندرو

شما اینجا هستید: