۲۷۶ بازدید
0دیدگاه

کاربرد اصلی میل موجگیر کنترل خودرو به هنگام دور زدن و رانندگی

در جاده های پر پیج و سطح ناهموار می باشد.

به همین دلیل میل موج گیر به میل تعادل خودرو معروف است

این قطعه در خودرو مانع از چپ شدن خودرو می شود.

رنو تالیسمان

رنو تالیسمان

شما اینجا هستید: