Menu
خانه » خرید پد کامل داخل ساندرو
پد کامل داخل ساندرو

پد کامل داخل ساندرو که شامل 4 تیکه میباشدکه 1 تکه آن داخل جای لیوانی قرار میگیرد

و علاوه بر اینکه پوشش مناسبی برای پیچ این قسمت میباشد،

همچنین باعث فیکس تر نگه داشتن لیوان نیز میشود.

یک دیگر از این پد داخل داشبور قرار میگیرد که بسیار کاربردی میباشد

و از سر و صدای وسایل داخل داشبورد هنگام رانندگی جلوگیری میکند

این ست شامل دوتیکه دیگر یکی برای محفظه زیر ترمز دستی و دیگری برای محفظه جلوی جالیوانی میباشد.

در کل استفاده از این پدها علاوه بر زیبایی باعث جلوگیری از سر و صدای وسایلی که در این قسمتها قرار میدهیم میشود.

ساندرو
ساندرو