باز و بسته شدن ترموستات در زمان درست برای حفظ درجه حرارت موتور بسیار حائز اهمیت است. در صورتی که ترموستات در حالت بسته گیر کند، هیچ راهی برای مایع خنک کننده وجود ندارد که از رادیاتور خارج شود در نتیجه دمای موتور بسیار افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب، اگر این اتفاق برعکس بیفتد یعنی ترموستات در حالت باز گیر کند، مایع خنک کننده به طور مداوم به جریان در می آید و در نتیجه دمای موتور خودرو به سطح مطلوب نمی رسد که باعث ایجاد مشکل در عملکرد موتور می شود. نشانه های مختلفی وجود دارد که نشان دهنده ی وجود مشکل در ترموستات است و وجود مشکل را به شما هشدار می دهد.

١- دمای موتور خودرو خیلی بالا است و خودرو جوش می آورد.
٢-تغییر نامنظم دما
٣– نشت مایع خنک کننده در هوزینگ ترموستات یا در زیر وسیله ی نقلیه

ساندرو

ساندرو

شما اینجا هستید: