کاسه نمدهای ساق سوپاپ، نقش حیاتی در کنترل روغنکاری سوپاپ­ها دارند و نقش جذب روغن را نیز به خوبی ایفا می­ کنند. اگراین نوع کاسه نمدها به طور مناسب درجای خود قرارنگیرند یا به طور صحیح نصب نشوند، گایدهای سوپاپ، نیاز شدیدی به روغنکاری پیدا می­کنند و یا لبریز از روغن می­شوند.

گرما، بدترین دشمن موتوراست و می­تواند کاسه نمد ساق سوپاپ را همچون دیگر قطعات موتور، دچار آسیب کند. تعجب آور نیست که دمای شدید، علت متداول خرابی­ های موتور است. متداول ترین دلیل دمای شدید، فقدان سیستم خنک کننده مناسب بوده که علت آن نقص رادیاتور یا لوله بخاری و یا رادیاتور نشتی داراست. موتور، درصورت بسته شدن ترموستات، به شدت گرم می ­شود، اما گرم شدن بیش ازحد موتور در صورتی روی می­ دهد که سیستم خنک کاری پس ازمونتاژ موتور تعمیرشده یا هنگام تعویض سیستم خنک کاری آن به طور مناسب پرنشده باشد.
علائم دمای شدید ممکن است شامل تبخیر و سایش پیستون، ساق‌های متورم سوپاپ، گیت­های سوپاپ آسیب دیده، تاب برداشتن و یا یک سرسیلندر ترک آن باشد. این شرایط می­توانند ناشی از تلرانس‏های ناصحیح مونتاژ یا فقدان روغنکاری مناسب باشند.

 

 

تندر90

تندر90

شما اینجا هستید: