۴۳۴ بازدید
0دیدگاه

کمک فنر یا جاذب ضربه یک قطعه مکانیکی است که در نزدیکی چرخ های خودرو نصب می شود.

کمک فنر وظیفه دارد که نوسانات ایجاد شده در فنر خودرو را کنترل و در نهایت میرا کند.

تندر90
تندر90
شما اینجا هستید: