از دلایلی که روغن موتور خودروی شما کم می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد :

نشت خارجی روغن که ناشی از خرابی یکی از واشرها یا کاسه نمدها می باشد که باعث چکه کردن روغن بر زمین می باشد.

کمپرس رد کردن اضافی یا جریان هوای کارتر ممکن است روغن را از سیستم تهویه کارتر عبور دهد و وارد محفظه های احتراق کند تا در آنجا بسوزد .

یکی دیگر از دلایل کم شدن روغن موتور رانندگی با سرعت زیاد و فرسودگی رینگ های روغن می باشد که سبب ورود روغن به محفظه های احتراق می شود.

تندر90

تندر90

شما اینجا هستید: