راهکارهای اجرایی برای کاهش مصرف سوخت خودروها

1-تنظیم موتور به موقع و تعمیر و نگهداری خودرو
2-تعویض به موقع فیلتر هوا و استفاده از فیلتر هوای استاندارد
3-استفاده از سوخت متناسب با سطح تکنولوژی و نیاز خودرو
4- سرعت مناسب و شیوه صحیح رانندگی
5- رانندگی با دنده مناسب
6- پیش بینی موقعیت‌ها و شرایط در حین رانندگی و خودداری از شتاب غیر ضروری
7- پرهیز از توقف‌های بی مورد
8-تعویض به موقع روغن موتور
9- تنظیم باد لاستیکها
10-اجتناب از حمل بار اضافی

تندر90

تندر90

 

 

 

شما اینجا هستید: