۱,۴۱۱ بازدید
0دیدگاه

سنسور(دور موتور) (CPS)

renaultpakhsh@

این سنسور دور موتور و موقعیت پیستون را مشخص می کند. این ورودی به ECU برای کنترل سوخت تزریق شده و زمان بندی جرقه و توابع دیگر استفاده می شود. سنسور موقعیت شفت از یک ورق فلزی گردان و یک مدار تولید پالس تشکیل شده است. ورق چرخان 360 شکاف دارد که با زاویه 1 درجه نسبت به هم قرار گرفته اند. یعنی وقتی ورق گردان از یک شکاف به شکاف بعدی می چرخد به اندازه یک درجه تغییر مکان داده است. این ورق فلزی 6 شکاف هم برای موقعیت مرجع 120 درجه دارد. مدار تولید پالس دارای دیود های نوری و چشم نوری است. صفحه بین دیود های نوری و چشم نوری است زمانی که شکاف مقابل چشم نوری است نور به آن می تابد و وقتی که از مقابل آن رد می شود نور به چشم نوری نمی تابد و به این ترتیب با چرخیدن ورق دایره ای نور قطع و وصل می شود و مدار تولید پالس با قطع و وصل نور یک پالس با فرکانسی متغیر می سازد که فرکانس آن متناسب با دور ورق فلزی است و این ورق فلزی هم دور خود را مستقیم یا غیر مستقیم از میل لنگ می گیرد بنابراین کافیست این پاس را به ECU ارسال کنیم تا موقعیت و دور موتور را به ECU اطلاع دهیم.

رنو ال 90

رنو ال 90

شما اینجا هستید: