۲۸۳ بازدید
0دیدگاه

شلگیر جلو راست فلوئنس که از جنس پلاستیک میباشد و در قسمت داخلی گلگیر جلو چپ و بالای لاستیک قرار میگیرد که از پاچیدن گل و لای و به قسمتهای داخلی جلوگیری میکند.

رنو فلوئنس

رنو فلوئنس

شما اینجا هستید: