۷۴۶ بازدید
0دیدگاه

صندوق پران پارس تندر که با نصب اسان این امکان را به راننده میدهد که توسط کلید صندوق پران درب صندوق را باز کرد. این آپشن در اکثر خودروهای روز قرار دارد و میتوان گفت این قطعه کسری کارخانه بروی پارس تندر می باشد.

ال90

ال90

شما اینجا هستید: