Menu
خانه » صندوق پران پارس تندر
صندوق پران پارس تندر

صندوق پران پارس تندر که با نصب اسان این امکان را به راننده میدهد که توسط کلید صندوق پران درب صندوق را باز کرد. این آپشن در اکثر خودروهای روز قرار دارد و میتوان گفت این قطعه کسری کارخانه بروی پارس تندر می باشد.

ال90
ال90