۶۸۹ بازدید
0دیدگاه

ضد یخ جزئی از مواردی است که باید برای مراقبت و نگهداری خوب از ماشین رعایت شود.

مزایای ضد یخ شامل موارد زیر است:

ضد انجماد
ضد جوش
جلوگیری از رسوب و تشکیل لجن
جلوگیری از خوردگی قطعات
بواسطه رنگ آن ، محل نشت زودتر پیدا می شود.

شما اینجا هستید: