۳,۵۸۹ بازدید
0دیدگاه

تندر90در اتومبیل های سواری بین 65/0 تا 80/0 میلی متر و در سیستم انژکتوری بین 95/0 الی 1 میلی متر می باشد و با فیلر تنظیم می شوند. فیلر شمع پیکان 70/0 میلی متر و یا 018/0 اینچ می باشد.

هر شمع بطور متوسط 15000 تا 25000 کیلومتر بازده مناسبی دارد و بعد از هر 5000 کیلومتر مورد بررسی قرار می گیرد. علائم ظاهری شمع، کمک به بررسی نحوه عملکرد موتور می کند. در زیر آن ها را آورده ایم:

اگر پایه شمع پس از مدتی کار کردن در موتور به رنگ قهوه ای باشد، شمع سالم و مناسب است.
اگر دهانه شمع دوده یا کربن گرفته باشد، شمع در موتور سرد باقی می ماند و ارزش حرارتی آن بالا است.

اگر پایه شمع پس از مدتی کار کردن موتور، سولفات (سفیدک) بزند نشانه آن است که شمع در داخل سیلندر سرخ شده و ارزش حرارتی آن کم می باشد و می بایست از شمعی با ارزش حرارتی بالاتر استفاده نماییم.

از عوامل ضعیف شدن جرقه شمع می توان به رسوب گرفتگی و روغنی بودن دهانه شمع و ترک داشتن عایق چینی شمع اشاره نمود.

چنانچه دهانه شمع زیادتر از حد مجاز فیلر گیری شود باشد سبب عواملی چون؛ سوختن کویل، افزایش طول جرقه و آوانس می شود. بنابراین اگر دلکو را ریتارد نمائیم شتاب خودرو افزایش یافته و قدرت آن کاهش می یابد.

همچنین اگر دهانه شمع کمتر از حد مجاز فیلر گیری شود از قدرت جرقه کاسته می شود بنابراین شمع دوده می زند. در این صورت اگر دلکو را آوانس نمائیم، قدرت خودرو افزایش یافته ولیکن شتاب آن کاهش می یابد.

تندر90

شما اینجا هستید: