۱,۴۹۸ بازدید
0دیدگاه

نقد و بررسی فلاپ دور گلگیر:

هنگام پارک خودرو و یا حرکت به اطراف و چرخیدن، به طور معمول اولین قسمتی که به مانع برخورد و آسیب خواهد دید گلگیرها هستند که این معضل تا درصد خیلی زیادی به وسیله ی زه دور گلگیر قابل حل خواهد بود و باعث سالم ماندن بدنه و گلگیر خودرو خواهد شد.

مزایایی که می توان از فلاپ دور گلگیر نام برد: جلوگیری از رنگ پریدگی لبه گلگیر و جلوگیری از آسیب رسیدن به گلگیر و فرورفتگی

فلاپ دور گلگیر از لبه گلگیرها محافظت و از خوردگی و ساییدگی آن جلوگیری می کند. انواع فلاپ دور گلگیر اسپرت که به جهت بیرون بودن لبه گلگیرها از لبه گلگیرها که به دلایل گوناگونی دچار خوردگی و ساییدگی میگردد محافظت می کند.

نقد و بررسی فلاپ دور گلگیر

نقد و بررسی فلاپ دور گلگیر

با نصب زه دور گلگیر اسپرت توسط شرکت های مختلف علاوه بر وظیفه کاربردی به نمای آن اضافه می کند. عناصر Fender به مزایای متعددی می رسانند، جاده های جاده ای را از بدن خودرو خود می سازند، آن را سخت تر نگاه می کنند و اطمینان از رعایت قوانین پوشش تایر.

این چرخ های وسیع و گسترده ای بزرگ و بزرگ چرخ های خارج از جاده با الگوی چرخش تهاجمی خود را بر روی کامیون خود را عالی نگاه کنید، اما این منفی جبران شدن باعث می شود که لاستیک بیرون از کوره.

بدون محافظت، باقی مانده توسط این تیر انداخته خواهد شد تزئینات طرف کامیون خود و به احتمال زیاد باعث رنگ تراشه یا حتی بدتر. و علاوه بر ایجاد صدمه، لاستیک هایی که در دوران عقب قرار دارند.

 

نقد و برر سی فلاپ دور گلگیر

نقد و برر سی فلاپ دور گلگیر

 

انواع فلاپ دور گلگیر:

  1. فلاپ دور گلگیر فایبرگلاس
  2. فلاپ دور گلگیر فیبر کربن
  3. فلاپ دور گلگیر پلاستیک
  4. فلاپ دور گلگیر استیل
ساندرو

ساندرو

شما اینجا هستید: