۱,۵۹۷ بازدید
0دیدگاه

فیلرگیری سوپاپ (تایم سوپاپ) :

وجود فاصله بین اسبک و سوپاپ برای این است که در صورت انبساط ناشی از گرمای موتور،این قطعات به یکدیگر فشار مخرب وارد نیاورند.ازاین جهت مقدار این لقی مجاز توسط کارخانه سازنده اعلام می شود ولازم است در هنگام نصب کردن اسبکها، این فاصله توسط فیلر انجام شود تا موتور بطور صحیح کار کند و بی جهت گرم نشود.
یکی از بهترین روش های فیلرگیری، استفاده از قانون قیچی(آخربسته شدن سوپاپ دود و اول باز شدن سوپاپ هوا) وترتیب احتراق است.
دراین روش ابتدا برای مدتی موتور را روشن نگه می دارند تا گرم شود سپس با خاموش کردن آن و آرام چرخاندن فلایویل،سیلندر یک۱ را در حالت شروع احتراق قرار میدهند و اسبک هوا و دود سیلندر مشابه (سیلندر۴) را فیلر گیری می کنند.منظور از مشابه سیلندر۴ است. یعنی اگر بخواهیم سیلندر۱رافیلرگیری کنیم باید سیلندر۴درحالت قیچی باشد.و برای سیلندر ۲و۳ هم همینطور.
فلش یا پیکان سبز در شکل زیر محل قرارگیری فیلر را نشان داده است.
دراصل سیلندر ۱و۴ با هم و سیلندر ۳و۲ هم با هم.

در موتورهایی که لقی بین بادامک و تایپت وجود دارد تتظیم فاصله بوسیله تعویض واشر (شیم) بین دو قطعه صورت می گیرد
همچنین در خودروهایی که تایپت آنها هیدرولیکی است به دلیل اینکه برحسب مقدار لقی،مقدار روغن توسط پمپ تنظیم و تزریق می شود، نیازی به فیلرگیری مجدد نیست وموتور بدون صدا کار خواهد کرد.

برای خرید سوپاپ هوا ال 90 روی عکس زیر کلیک کنید

ال 90

برای خرید سوپاپ دود ال 90 روی عکس زیر کلیک کنید

تندر90

برای خرید سوپاپ ساندرو روی عکس زیر کلیک کنید

ساندرو
ساندرو
شما اینجا هستید: