این قاب در واقع نگهدارنده مه شکن سپر عقب رنو ساندزو میباشد و بروی سپر عقب رنو ساندرو و استپ نصب میشود و سپس مه شکن سپر عقب بروی این قاب نصب میشود.

رنو ساندرو

رنو ساندرو

شما اینجا هستید: