محافظ استیل روی سپر عقب رنو داستر با برند فارو که علاوه بر زیبایی از سپر خودرو در برابر ضربات احتمالی و ایجاد خط و خش و شکستگی هنگام جابجا کردن وسایل از صندوق جلوگیری میکند.

رنو داستر

رنو داستر

شما اینجا هستید: