محافظ استیل رو سپر عقب رنو کپچر که از جنس استیل مات میباشد و بروی سپر عقب نصب میشود که از سپر رنو کپچر در برابر ضربه هنگام جابجایی وسایل از صندوق جلوگیری میکند.

شما اینجا هستید: