۸۷۲ بازدید
0دیدگاه

وقتی کولر روشن است و فرمان را به سمت راست یا چپ می چرخانیم ماشین سوت بلندی می کشد، مشکل از چیست؟

ممکن است مشکل از فولی سر میل لنگ بوده که با تعویض آن برطرف می شود.
یا ممکن است مشکل از خرابی تسمه باشد.

تندر90

تندر90

شما اینجا هستید: