۱۳۸ بازدید
0دیدگاه

استپ موتور چهار وظیفه مهم دارد :

روشن نگه داشتن خودرو در حال دور آرام
در هنگام کولر روشن با افزایش مقداری گاز از افت قدرت موتور جلوگیری به عمل می آورد.
نقش ساسات را در خودرو دارد.

حفظ تعادل دور موتور در صورت استفاده از لوازم برقی.

 

اگر استپ موتور خراب شود به طور خلاصه با چهار حالت مواجه می شویم:

دور بالای موتور بعد از روشن شدن

خاموش شدن خودرو در هنگام رها کردن ناگهانی پدال گاز

کاهش دور موتور در هنگام کولر روشن

عدم پایداری دور موتور

در نهایت خرابی آن باید توسط دیاگ تایید شود.

 

استپ موتور روی هوزینگ دریچه هوا قرار دارد. استپر موتور یک موتور الکتریکی است هیچ گاه آن را با حلال هایی مانند بنزین تمیز نکنید حتی اجازه این کار را به مکانیک ندهید. از شستشوی بی دلیل استپر موتور پرهیز کنید.

شما اینجا هستید: