یک نکته مهم پنج ستاره در رابطه با واشر سر سیلندر

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

آیا می دانید اکثر ماشینهایی که
واشر سرسیلندر می سوزانند ایرادشان از کجا بوده؟
این هم یک نکته طلایی است که می توانید با پنج هزار تومان جلوی خسارت یک میلیون تومانی را بگیرید.???
معمولا ایراد از در رادیاتور است.
???????
متاسفانه راننده متوجه نمی شود که موتور کم آب دارد،
چرا؟
خوب دقت کنید?
چون زمانی که موتور زیاد گرم
می شود درب رادیاتور سوپاپی دارد
که مسیر آب را به مخزن باز می کند چون زمان گرم شدن موتور حجم آب زیاد می شود و اگر این آب به مخزن هدایت نشود امکان ترکیدگی شلنگها و حتی رادیاتور وجود دارد.برای این کار در درب
رادیاتور سوپاپی #فشاری تعبیه شده است،
این آب زمان سرد شدن موتور باید از مخزن به رادیاتور برگردد و برای برگشت هم یک سوپاپ دیگر تعبیه شده
بنام سوپاپ #خلایی،
??????????

اما نکته اینجاست که درب رادیاتور در برخی موارد که سوپاپ خلایی یا همان سوپاپ برگشت خراب شود این کار را انجام نمی دهد .یعنی زمان داغ شدن آب از موتور به مخزن می رود اما زمان سردشدن بر نمی گردد،
حال راننده بیچاره مخزن پر از آب را می بیند و خیال می کند موتور آب زیادی هم دارد غافل از اینکه
مخزن پر است اما رادیاتور خالی?
و ما هم پر بودن مخزن را می بینیم و با خیال راحت رانندگی می کنیم و واشر سرسیلندر می سوزانیم و سر سیلندر هم تاب برمی دارد و میریم
تو خرج زیاد.

 

رنو ال 90

رنو ال 90

شما اینجا هستید: