وقتی موتور خودرو جوش میاره باید چکار کنیم ؟؟

اولین موردی که زمان جوش آوردن موتور خودرو باید به آن پرداخته شود فن ها هستند.
اگر دمای موتور به حد 85 درجه سانتیگراد رسید «نهایتا محدوده قرمز»و فن ها بکار نیفتاد حتما باید موارد زیر چک شود
1- فیوز فن
2- رله فن
3- موتور فن
یا فشنگی فن «در پراید و پژوهای قدیمی فشنگی جدا دارد»
4- سیم کشی فن
5- در موارد نادرتر ecu

شما اینجا هستید: