بسته های با ابعاد مختلف به راحتی در باربند فابریک رنو کپچر قرار می گیرند.
کپچر- رنو کپچر
شما اینجا هستید: