نصب روف ریل رنو ساندرو با پایه های فابریک باربند و میل بار

پایه ها به صورت کاملا فابریک قسمت بالایی ستون قسمت عقب رو ایجاد می کنیم

و قسمت جلو هم به صورت فابری

ک کارخانه هست که پیچ می شود.

ساندرو

ساندرو

 

شما اینجا هستید: