کیت فلاپ دور گلگیر و رکاب طرح استپ وی رنو ساندرو که شامل 10 تیکه می باشد

که بروی رنو ساندرو معمولی نصب شده و رنو ساندرو شبیه به ساندرو استپ وی میشود.

این کیت فلاپ توسط پیچ نصب میشود و نیازی به چسب کاری ندارد.

این فلاپ ها به علت پهنای بیشتر نسبت به فلاپ های دیگر باعث محافظت بیشتری از لبه گلگیر میشود.

ساندرو
ساندرو
شما اینجا هستید: