نصب کیلس فابریک رنو

نصب کیلس رنو به صورت فابریک به همراه ریموت فابریک بر روی ماشین رنو سیمبل در ویدئو اجرا شده است.

به هنگام فاصله گرفتن از خودرو درب ها اتوماتیک قفل می شود و همچنین شیشه های خودرو به صورت اتوماتیک بالا می رود و بسته می شود.

با در دست داشتن ریموت خودرو و نزدیک شدن به خودر درب خودرو اتوماتیک باز می شود.

صندوق عقب به صورت ریموت از راه دور باز می شود.

برای روشن کردن خودرو از دور کافیه دکمه صندوق پران را فشار دهید و برای چند ثانیه نگه دارید.

برای خاموش کردن خودرو از دور کافیه دکمه باز را فشار دهید خودرو خاموش می شود.

 

 

ساندرو

ساندرو

شما اینجا هستید: