پا رکابی بیرونی استیل رنو کولیوس که توسط چسب دو طرفه بسیار قوی بروی قسمتداخلی رکاب نصب میشود و از  رکاب خودرو در برابر ضربه و ایجاد خط و خش و رنگ پریدگی محافظت مینماید

کولیوس-کولیوس جدید- نیو کولیوس -

شما اینجا هستید: