پارکابی داخلی استیل رنو کولیوس جدید علاوه بر زیبایی  از لبه داخلی رکاب در برابر ضربه و خط و خش جلوگیری میکند .

کولیوس-کولیوس جدید- نیو کولیوس -

شما اینجا هستید: