پارکابی لاستیکی ساندرو که بروی رکاب داخلی رنو ساندرو توسط چسب دوطرفه نصب میشود علاوه بر زیبایی از ایجاد خط و خش بروی رکاب داخلی و از بین رفتن رنگ خودرو جلوگیری میکند.

رنو ساندرو

رنو ساندرو

شما اینجا هستید: