چگونه خراب بودن باطری را تشخیص دهیم؟

در هنگام روشن بودن خودرو یکی از بست های قطبین باطری را بردارید٬ در صورتی که موتور روشن بماند اشکال از باطری است، ولی اگر خودرو خاموش شد معلوم می شود که اشکال از شارژ توسط دینام است٬ برای چک کردن دینام به یک باطری ساز معتبر مراجعه کنید.
اگر در شرایط بخصوصی هستید٬ میتوانید با پرهیز از روشن کردن وسایل جانبی خودرو٬ موتور را تا سه الی چهار ساعت با همان باطری روشن نگه داشت و به راه ادامه داد.

توجه داشته باشید که عمر باطری در صورت سرویس به موقع هم از سه چهار سال بیشتر نمیشود.
هیچ وقت از باتری بیش از مقدار مجاز بار نگیرید و در صورت نصب وسایل اضافی بیش از حد مثل: یخچال، مانیتور، سیستمهای آنچنانی صوتی و …

حتما نسبت به تعویض یا تقویت باتری و بعضی از قسمتهای دیگر(مثل دینام) یا نصب خازنهای اصل و استاندارد اقدام کنید.
از باطری با ظرفیت امپر مناسب برای خودرو استفاده کنید چون ظرفیت پایین باعث خرابی سریعتر ان خواهد شد

برای خرید قاب روی باطری به عکس زیر کلیک کنید

ساندرو
شما اینجا هستید: